Hovinga, compleet en actief!

Disclaimer Hovinga

Privacy policy

 

Privacy Policy voor Bezoekers van www.hovinga.nl

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website hovinga.nl bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan hovinga.nl worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

hovinga.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

1.Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2.Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan hovinga.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies
2a De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
2b Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Disclaimer
Hovinga.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Hovinga.nl

4. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Hovinga.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
4a Het verwerken van de bestelling.
4b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
4c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Hovinga.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

5. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Hovinga.nl verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel namelijk:
5a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


6. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hovinga.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Hovinga.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Zoeken

Zoek binnen deze website naar informatie over: