Hovinga, compleet en actief!
Waaraan moet uw logo voldoen!     Terug naar het overzicht.

Wanneer mag kleding fiscaal als ‘werkkleding’ worden aangemerkt?

De belastingdienst heeft bij diverse instellingen aangegeven streng te zullen gaan controleren op het naleven van de regels welke zijn opgesteld omtrent het voeren van een bedrijfslogo op werkkleding.


Volgens de fiscale regels worden er twee eisen gesteld:

1. de kleding is bijna alleen maar geschikt om tijdens het werk te dragen,
of

2. de kleding is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare logo’s met een
oppervlakte van tezamen ten minste 70 cm2.
Bovendien moet er een zakelijk verband zijn tussen de kleding en de
werkzaamheden van de desbetreffende werknemer.
Bij een garagebedrijf is bijvoorbeeld een overall wel werkkleding voor
de monteur maar niet voor de boekhouder.

Verplicht
Daarnaast kan de verstrekking van kleding samenhangen met verplichtingen

die u als werkgever heeft op grond van de Arbowet, zoals speciale
isolerende
of beschermende kleding. In zo’n geval kan de kleding in
beginsel ook
belastingvrij worden verstrekt.


Uniforme kleding
Bij de eerste eis gaat het om werknemers met een echt uniform of om
uniforme
kleding waaraan u het beroep van de werknemer of het
bedrijf waarvoor hij/zij
werkzaam is, kunt herkennen.
Denk bijvoorbeeld aan een postbode.


Kleding voorzien van logo
Bij de tweede eis gaat het om kleding die in principe ook geschikt
is om buiten
het werk om te dragen.
Wil de kleding fiscaal aangemerkt worden als werkkleding,

dan moet deze voorzien zijn van 1 of meerdere logo's van het
bedrijf van de
werkgever met een oppervlakte van
samen ten minste 70 cm2. 


Recente rechtspraak
Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag
of de norm van70 cm2
geldt voor ieder kledingstuk afzonderlijk
of voor de outfit in zijn totaliteit.

Een bankinstelling had zijn werknemers kleding verstrekt om
te dragen tijdens het
werk.

Alle kledingstukken, met uitzondering van de stropdassen, waren
voorzien van
het logo van de bank. 


Standpunt rechter

Logo-eis per kledingstuk

Ondanks het feit dat de totale oppervlakte van de beeldmerken
ten minste 70 cm2
in beslag nam, oordeelde de rechter dat het logo per
kledingstuk minder dan 70cm2
bedroeg. Daarom werd niet
voldaan aan de voorwaarden van werkkleding. 


Duidelijk zichtbaar
Bovendien waren, door het over elkaar dragen van sommige kledingstukken,
de
logo’s niet duidelijk zichtbaar zodat, afgezien van de 70 cm2 eis,
geen sprake
was van werkkleding in fiscale zin.


Commentaar
In de wettelijke regeling staat niet expliciet vermeld dat de 70cm2 eis
geldt per
kledingstuk, noch dat het logo duidelijk zichtbaar moet zijn. 

Tenzij er opnieuw een procedure gevoerd wordt over deze kwestie of
de
fiscale regeling wordt aangepast, is deze norm nu echter wel door de
hoogste
rechter gesteld. Het is overigens wel lastig om een logo
van 70 cm2 op
een stropdas te krijgen!


Let op

Als u kleding verstrekt aan uw werknemers, is het aan te raden na te gaan

of aan de voorwaarden wordt voldaan en of u risico loopt op een
naheffingsaanslag.

Tip

Voldoen sommige kledingstukken niet aan de norm, dan kunt u

belastingheffing alleen nog voorkomen door in een kleding reglement
te bepalen dat de kleding na werktijd achterblijft op de werkplek.
In dat geval kan de kleding feitelijk niet privé worden gedragen.

De logo-eis van 70 cm2 voor werkkleding geldt per kledingstuk.
Bovendien moet het logo duidelijk zichtbaar zijn. Door met uw
werknemer af te spreken dat de kleding na werktijd achterblijft op
de werkplek, kunt u een naheffingsaanslag voorkomen.

Zoeken

Zoek binnen deze website naar informatie over: